Bill Hearings

2022 Bill Hearings

 

April 6, 2022 

Agenda [pdf]
AB 2500 (Arambula) [pdf]
AB 1678 (Fong) [pdf]
AB 1773 (Patterson) [pdf]
AB 2487 (Gray) * [pdf]
AB 2414 (Mathis) * [pdf]
AB 2412 (Villapudua) [pdf]

* Consent Item

April 27, 2022

Agenda [pdf]
AB 2153 (Arambula) [pdf]
AB 2499 (Maienschein) [pdf]
AB 1620 (Aguiar-Curry) * [pdf]
AB 1870 (Stone) * [pdf]
AB 2213 (Aguiar-Curry) * [pdf]
AB 2457 (Gray) - pulled by author
AB 1825 (Committee on Agriculture) * [pdf]
AB 1959 (Committee on Agriculture) * [pdf]
AB 2964 (Committee on Agriculture) * [pdf]

* Consent Item
 

June 22, 2022

Agenda [pdf]
SB 1308 (Caballero) [pdf]

June 29, 2022

Agenda [pdf]
SB 1029 (Hurtado) * [pdf]
SB 1084 (Hurtado) [pdf]
SB 982 (Laird)* [pdf]
SB 907 (Pan) [pdf]
SB 1007 (Pan) [pdf]
SB 1499 (Sen. Committee on Agriculture)* [pdf]

77.2 Hearings

August 29, 2022

Agenda [pdf]
SB 490 Analysis [pdf]

2021 Bill Hearings

April 15, 2021

Agenda [pdf]
AB 1009 (Bloom) [pdf]
AB 866 (M. Dahle) [pdf]
AB 1103 (M. Dahle) [pdf}
AB 710 (E. Garcia) [pdf]
AB 1289 (Kalra) - pulled by author
AB 425 (Mathis) * [pdf]
AB 350 (Villapudua) [pdf]
AB 391 (Villapudua) [pdf]
AB 125 (R. Rivas) [pdf]
AB 623 (Committee on Agriculture) * [pdf]
AB 1012 (Committee on Agriculture) * [pdf]

* Consent Item

April 29, 2021

Agenda [pdf]
AB 778 (E. Garcia) [pdf]
AB 1282 (Bloom) [pdf]
AB 519 (Irwin) * [pdf]
AB 888 (Levine) [pdf]
AB 920  (Aguiar-Curry) * [pdf]
AB 1362 (Carrillo) * [pdf]
AB 719 (Committee on Agriculture) * [pdf]

* Consent Item
 

 June 16, 2021

Agenda [pdf]
SB 547 (Glazer) [pdf]
SB 453 (Hurtado) [pdf]
SB 703 (Hurtado) [pdf]
SB 574 (Laird) * [pdf]
SB 292 (Wilk) [pdf]
SB 815 (Senate Committee on Agriculture) * [pdf]

* Consent Item

 

Copyright © 2011 State of California